Ustawienie sceny

Scena to funkcja, dzięki której jeden gest lub ikona w aplikacji uruchomia kilka funkcji jednocześnie.

Przykładem takiej sceny może być scena wyjścia z domu, która może być przypisana do przycisku, znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Możemy wtedy za pomocą jednego przyciśnięcia zasunąć rolety, włączyć alarm i otworzyć i po określonym czasie zamknąć bramę wyjazdową. Dzięki temu zamiast kilkunastu minut, potrzebujemy zaledwie jednego kliknięcia, żeby sprawnie wyjść z domu.

Ustawienia sceny w Inteligentnym domu DEIMIC
 • Aby utworzyć scenę, należy uruchomić aplikację Deimic. Kolejnym krokiem jest przejście do sekcji menu. Możesz ją otworzyć przez kliknięcie zębatki, która znajduje się w lewym, górnym rogu aplikacji. Następnie przechodzimy do sekcji “Konfiguracja”. W tym punkcie możemy albo przejść do tworzenia nowych scen, albo przywrócić poprzednie wersje konfiguracji.  
 • Wybieramy punkt pierwszy
  “Konfiguracja systemu”
 • W kolejnym kroku należy dokonać wyboru,
  odnośnie tego, w jaki sposób będziemy uruchamiać naszą scenę. 
 • Za pomocą dotknięcia przycisku “Przyciski”,
  pobudzenia czujnika ruchu “Czujniki ruchu”, o określonej porze “Zegary” lub cyklicznie “Timery”. 
 • Wybierając sekcję ”Przyciski” konieczne będzie dotknięcie pola na przycisku, które chcemy skonfigurować. Pobudzony przycisk pojawi się w aplikacji. Należy go wybrać a następnie przypisać mu “Nową akcję”.
 • Przypisanie nowej akcji wymaga określenia warunków jej uruchomienia (możemy uruchamiać różne akcje przez wybranie krótkiego bądź długiego przyciśnięcia). Możemy też sprawić by przycisk wykonywał różne akcje o różnej porze dnia lub w określonych godzinach.
 • Gdy już określimy warunki, w jakich ma być uruchamiana dana akcja, należy określić, co konkretnie ma się wydarzyć. W tym celu w sekcji “Akcje” wybieramy “Dodaj nowe urządzenie”. Po jej wybraniu powinniśmy zobaczyć listę urządzeń dostępnych w naszym systemie. 
 • Po wybraniu urządzenia możemy ustalić “Typ akcji”
  wyboru można dokonać spośród “Przełącz”, “Włącz”, “Wyłącz” oraz “Włącz na czas”. 
 • Jeśli w tym punkcie porzucimy dalszą konfigurację, wybrany przez nas przycisk będzie obsługiwał tylko jedną wybraną właśnie akcje. Jeśli chcemy zbudować scenę, po dodaniu pierwszej akcji należy ponownie wybrać “dodaj nowe urządzenie”. W ten sposób możemy przypisać kilka akcji do jednego przycisku, czyli zbudować scenę.

Smart Home. Inteligentny dom, budynek, mieszkanie. Automatyka domowa. 


© Copyright 2020 DEIMIC. Smart Home. Inteligentny dom, budynek, mieszkanie. Automatyka domowa.