Sterowanie alarmem

Połączenie systemu alarmowego z inteligentną instalacją to doskonały sposób na zadbanie o bezpieczeństwo Twojego domu i wszystkich jego mieszkańców.

Inteligentny system alarmowy chroni nie tylko przed włamaniem i kradzieżą, ale też przed pożarem, zalaniem oraz innymi konsekwencjami awarii instalacji. 

Dzięki sterowaniu inteligentnym systemem alarmowym, jesteś chroniony przed skutkami zdarzeń losowych, na które nie masz żadnego wpływu i przed którymi ciężko się obronić. Nasz system powiadomi Cię o każdym uruchomieniu alarmu ale również o tym, że zapomniałeś go włączyć. Zdalne sterowanie alarmem pozwoli Ci szybko i bezpiecznie nadrobić taki ewentualny błąd.

Możliwości w inteligentnym domu:

 • Stworzenie sceny wyjścia,
  której uruchomienie jednocześnie gasi światło, zamyka rolety i włącza alarm
 • Zapalanie światła
  za pomocą połączonych z alarmem czujek ruchu
 • Wykrywanie pożaru lub zalania
  przez czujki alarmowe i odpowiednia reakcja np. zapalenie wszystkich świateł i podniesienie rolet, gdy zostanie wykryty pożar 

 • Zapalenie światła w ogrodzie,
  gdy alarm zostanie uruchomiony
 • Wysłanie powiadomień
  o włączeniu się alarmu
 • Wysłanie powiadomienia
  o braku obecności domowników i nieuzbrojonym alarmie, czujki wykrywają w domu brak ruchu
 • Wysłanie powiadomień
  informujących o uzbrojeniu lub rozbrojeniu alarmu

Jak sterować alarmem:

 • Aplikacja mobilna DeimicApp
  pozwala uzbroić i rozbroić alarm na miejscu lub zdalnie, z czego rozbrojenie wymaga właściwego kodu
 • Przyciski mechaniczne, panele dotykowe
  np. przy drzwiach wyjściowych, w ten sposób można wyłącznie uzbroić alarm, nie da się go rozbroić, rozbrojenie za pomocą aplikacji

Zadzwoń i umów się na obejrzenie oraz przetestowanie systemu Deimic One.

Smart Home. Inteligentny dom, budynek, mieszkanie. Automatyka domowa. 


© Copyright 2020 DEIMIC. Smart Home. Inteligentny dom, budynek, mieszkanie. Automatyka domowa.